Ten aanzien van contributie geldt (als aanvulling op bovenstaande):

  • De contributie wordt aan het einde van de maand afgeschreven
  • Het is ieder kwartaal mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen. Als het lidmaatschap op is gezegd in de maand voordat het kwartaal afloopt dan loopt de contributie afschrijving nog door tot in het daaropvolgende kwartaal. In andere gevallen alleen nog in het lopende kwartaal.