Te weinig geld voor sporten bij SUIZ?

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
 

meedoen.jpg

1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
2 ) De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat weten;
4 ) Na goed keuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
5 ) Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.