Als lid van onze turnclub is het belangrijk om verstandig en verantwoordelijk om te gaan met sociale media.
Hieronder vindt u de regels en richtlijnen die moeten worden gevolgd bij het gebruik van social media om ervoor te
zorgen dat we een veilige en respectvolle omgeving behouden.

1. Respecteer de privacy van anderen
Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie van andere leden van de club, trainers, of coaches online plaatst
zonder hun toestemming. Het is belangrijk om de privacy van anderen te respecteren.

2. Vermijd negativiteit en conflicten
Plaats geen negatieve opmerkingen of opmerkingen die anderen kunnen kwetsen. Discussies en conflicten moeten
worden vermeden. Als u een probleem heeft, neem dan contact op met de clubleiding of trainers om te bespreken
hoe het probleem opgelost kan worden.

3. Houd het professioneel
Wees bewust van uw toon en taalgebruik bij het plaatsen van inhoud online. Gebruik geen ongepaste taal en zorg
ervoor dat u een professionele houding behoudt bij het online communiceren met andere leden van de club.

4. Respecteer de regels van de club
Alle leden van de club dienen zich te houden aan de regels en voorschriften van de club, inclusief de regels die
betrekking hebben op social media en het delen van inhoud online.

5. Wees voorzichtig met het plaatsen van foto’s en video’s
Plaats geen foto’s of video’s van andere leden van de club zonder hun toestemming. Als u foto’s of video’s van uzelf
op sociale media plaatst, houd dan rekening met de inhoud van de beelden en zorg ervoor dat ze geen schadelijke,
kwetsende of beledigende inhoud bevatten.

6. Vermijd het delen van persoonlijke informatie
Deel geen persoonlijke informatie op social media, zoals telefoonnummers, adressen of financiële informatie. Het
delen van deze informatie kan u en anderen in gevaar brengen.

7. Meld ongepast gedrag
Als u ongepast gedrag op social media opmerkt, meldt dit dan onmiddellijk aan de clubleiding of trainers. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat we een veilige en respectvolle omgeving behouden.
Door deze regels en richtlijnen te volgen, kunnen we samen een positieve online omgeving creëren voor onze
turnclub. Bedankt voor uw medewerking en respectvolle gedrag.